+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Význam a dopady cla

Význam a dopady cla

Rast svetovej ekonomiky je možný v takom meradle aj preto, že sa zväčšuje vzájomný zahraničný obchod medzi jednotlivými ekonomikami a tie sa sústreďujú na produkciu tých produktov, pri ktorých dosahujú komparatívnu výhodu v porovnaní s ostatnými. Rozhodujúcim faktom pri raste vzájomného zahraničného obchodu je odbúranie všetkých prekážok. Jednou z nich je aj clo. V poslednej dobe sa ekonomika USA opäť vracia k zavádzaniu ciel, čo môže narušiť súčasnú štruktúru svetového zahraničného obchodu.

V tomto čísle:

Čítaj viac: