Bencont Group

Trhové analýzy

Sankcie a zahraničný obchod Ruska
Severomorské energetické centrum
Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2022 | 4. kvartál
30 rokov samostatnosti SR
Prehľad aktualít z posledných týždňov
ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2023
ZHRNUTIE ROKA 2022
HDP SLOVENSKA POKRAČUJE V RASTE
BUDE RAZ BITCOIN GLOBÁLNY MONETÁRNY SYSTÉM?
Prečo centrálne banky nezdvíhajú sadzby rovnako?
ČO VIEME O STAVEBNÝCH MATERIÁLOCH NA SLOVENSKU ?
PREPAD NA TRHU S KRYPTOMENAMI
Kam smeruje maďarská ekonomika ?
AKÁ JE BUDÚCNOSŤ REALITNÉHO TRHU V EÚ?
Aktuálna situácia v zdravotníctve SR
AKO VZNIKÁ RATING
POROVNANIE SPOTREBNÝCH KOŠOV PRI CPI A HICP INFLÁCII
EKONOMICKÝ POTENCIÁL UKRAJINY
JADROVÝ REAKTOR BILLA GATESA
ANALÝZA AMERICKÉHO REALITNÉHO TRHU
DEVÍZOVÉ INTERVENCIE ČESKEJ NÁRODNEJ BANKY
SKLADBA SVETOVÝCH DEVÍZOVÝCH REZERV
PARITA NA MENOVOM PÁRE EUR/USD
PRODUKCIA A SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Ako je na tom pracovný trh v USA ?
VPLYV SANKCIÍ NA RUSKO
Indikátory recesie
Môže byť Taliansko druhé Grécko?
AKO 5G OVPLYVNÍ GLOBÁLNU EKONOMIKU
Má Rusko najsilnejšiu menu sveta?
Sociálne balíčky slovenských vlád
DOKÁŽE SA EÚ ODSTRIHNÚŤ OD RUSKÉHO PLYNU?
FED ZVYŠUJE SADZBU AŽ O 75 BÁZICKYCH BODOV
VÝNOS DLHOPISOV RASTIE
REAKCIA NBS NA RAST ÚROKOV V BANKÁCH
S&P 500 KLESLO Z VRCHOLU VIAC AKO 20%
Čínsky realitný trh
SADZBY CENTRÁLNYCH BÁNK
PLYNOVOD NIGÉRIA—MAROKO
PONUKA BYTOV V BRATISLAVE NA MINIME A CENY NA MAXIME
Remitencie a migrácia
Čo poháňa infláciu naprieč krajinami?
Je vysoká inflácia nový štandard?
AKO SA BUDE VYVÍJAŤ ČESKÝ REALITNÝ TRH?
Môže byť dlh USA problém?
KTORÉ KOVY OVPLYVŇUJÚ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL?
SVETOVÁ KOMODITNÁ ŠTRUKTÚRA
HISTORICKÝ VÝVOJ S&P 500 A ČO OČAKÁVAŤ?
EURÓPSKY PLÁN OBNOVY
Staršie byty v Bratislave drahšie o 20%
VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2021
Digitálne meny centrálnych bánk
PERMIAN BASIN BUDE ŤAHAŤ PONUKU BRIDLICOVEJ ROPY
ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ VÝBUCH SOPKY NA TONGE
ČESKÝ KONIEC UHLIA
Dovoz LNG rastie
Rok 2022
EKOLOGICKO EKONOMICKÉ SMEROVANIE KRAJÍN
RUSKO OPÄŤ ZATRIASLO TRHOM S PLYNOM
PREHĽAD AKTUALÍT
MODERNÁ MONETÁRNA TEÓRIA
ČIPOVÁ KRÍZA
NOVÁ DAŇOVÁ REFORMA
JE DÔLEŽITEJŠIA CELKOVÁ ZAOČKOVANOSŤ ALEBO ZAOČKOVANOSŤ 60+?
CIELENIE INFLÁCIE ALEBO NOMINÁLNEHO HDP
BUDE SA ČÍNA OPÄŤ UZATVÁRAŤ?
POROVNANIE CENY ROPY S CENOU POHONNÝCH HMÔT
ČO ZMENIA VÝSLEDKY VOLIEB V ČESKU ?
PO STOPÁCH SLOVENSKEJ INFLÁCIE
SLOVENSKO-POĽSKÉ PLYNOVÉ PREPOJENIE
NÓRSKO NAVYŠUJE DODÁVKY PLYNU
GRAFÉN
RUSKO POČAS PANDÉMIE
BOJ O NÍL
POSTAVENIE EÚ NA TRHU S PLYNOM
KÚPA ALEBO PRENÁJOM ?
AKÁ JE VÝKONNOSŤ DRUHÉHO PILIERA ?
FLORIDA SA DOSTÁVA DO ÚZKYCH V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU
PRIPLATÍME SI ZA KÁVU ?
NA ČOM ČÍNA NARÁSTLA A AKÉ SÚ JEJ VYHLIADKY
INFLÁCIA V USA ĎALEJ RASTIE
PREČO ROPA RASTIE ?
HLAD NA MADAGASKARE
Ako budú zvládať ďalšiu vlnu pandémie okresy Slovenska?
COVID-19 A KRAJINY JUŽNEJ AMERIKY
PROJEKT STARLINK
CESTA USD AŽ NA VRCHOL
AKÝ VEĽKÝ JE BIZNIS E-SPORTU?
AKO SA HERTZ DOSTAL Z BANKROTU?
PREČO 2% INFLÁCIA ?
Metropoly s najlepšou cenovou dostupnosťou nehnuteľností
IMPOSSIBLE TRINITY
Budúcnosť hlbokomorskej ťažby
KRITICKÝ POHĽAD NA €
ČO OČAKÁVAŤ OD ZLATA ?
POROVNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV KRÍZ
BREXIT OSLABUJE ZAHRANIČNÝ OBCHOD
CENA LOCKDOWNU
VPLYV PANDÉMIE NA FINANCIE SLOVÁKOV
Ako Slovensko dobieha úroveň EÚ ?

Ako Slovensko dobieha úroveň EÚ ?

Slovenko v prvej dekáde 21. st. malo povesť ekonomického tigra, kedy nastúpilo na rast a dobiehanie krajin EU. Táto úspešná dekáda bol zavŕšená vstupom do Eurozóny
 
Čo sa stalo s tigrom v druhej dekáde?
Prečo Slovensko už nedobieha vyspelú EU aj napriek tomu že Česká republika čí Estónsko(ktoré ma tiež €) sú v tom úspešní?
Momentálne sa Slovensko nachádza medzi krajinami, ako je Španielsko a Portugalsko. Ako ukazuje prvý graf zmenu v HDP na obyv. v PPP medzi rokmi 2010-2019 voči priemeru EÚ=100%, vyjadrené v p. b.

➖V Európskej únii funguje tzv. „proces konvergencie", čoho cieľom je aby menej vyspelé štáty EÚ dobiehali ekonomickú úroveň priemerného občana vyspelých štátov (napr. Nemecka alebo Francúzska). Jeden zo spôsobov, ako vyčísliť a porovnať ekonomickú úroveň blahobytu jednotlivých krajín je HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily v percentuálnom vyjadrení ku priemeru Európskej 27.
Tento ukazovateľ teda porovnáva ako sa mení celkové množstvo statkov a služieb vyprodukovaných na jedného obyvateľa za jeden rok a zároveň berie do úvahy aj rôzne úrovne cenových hladín v rámci krajín EÚ. Pre lepšie pochopenie sa toto číslo uvádza v percentách, pričom priemer EÚ je 100%.
Všetky nové členské štáty majú nárast okrem Slovenska a to nezávisle či majú alebo nemajú €
➖ Slovo reforma sa stalo na Slovensku narativom politicého neúspechu, ale nalejme si čistého vína, bez reforiem sa nepohneme‼️
-Veda a výskum a školstvo.
Graf 2 Výdavky na vedu a výskum v porovnaní ku HDP, EÚ

V tomto porovnaní je Slovensko s 0,83% ku HDP na 6. mieste od konca v celej EÚ
Česko (1,94% ku HDP) nasledované Estónskom (1,61%) a Maďarskom (1,48%).
Graf 3 Porovnanie výdavkov na vzdelávanie v EÚ, v pomere ku HDP
Ďalším pozorovaným faktorom budú výdavky na školstvo v pomere ku HDP. V tomto ukazovateli je Slovensko znova na chvoste EÚ a to na 7. mieste od konca (4,2% ku HDP). 
Estónsko je vôbec 4. krajinou z EÚ s najvyššími výdavkami na školstvo (6% ku HDP) za ktorým, na 5. mieste, nasleduje Lotyšsko (5,8%). Všetky krajiny V4 evidujú vyššie výdavky na školstvo ako Slovensko (Poľsko 5% ku HDP, Česko 4,9% a Maďarsko 4,7%).
Dalšia oblasť je sloboda podnikania. Akokoľvek motorom národného hospodárstva a prosperity každého z nás sú podnikatelia . V aute sa o motor treba starať, lebo prestane fungovať a všetci ktorý sa o motor starajú nás predbehnú.
Ako ukazuje náš posledný obrázok, kde v indexe slobody sme na posledných priečkach.
Na záver.
V našej analýze vývoja slovenského hospodárstva sme sa teda dozvedeli, že spomaľovanie dobiehania vyspelých krajín EÚ sa začalo niekde v rokoch 2012-2013. Ako prvotný dôvod môžeme považovať spomalenie prílevu zahraničných investícii, kvôli zhoršeniu konkurencieschopnosti SR (toto zhoršenie sme videli od roku 2007, kedy došlo ku výmene vlády). Slovensko tak doteraz ťaží z prílevu investícii práve z rokov 2002-2007 a doteraz nepredstavilo v podstate žiadnu alternatívu pre naše hospodárske smerovanie. Tejto situácii nepomáha ani fakt, že naša krajina sa radí na chvost EÚ v pomere investícii do vedy, výskumu a školstva (viď. predošlé grafy). Práve tieto sektory majú najvyššiu pridanú hodnotu a zabezpečujú zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny (vyššia vzdelanosť obyvateľstva = vyššia kvalifikovanosť prac. sily = vyššia produktivita práce občanov). Vidíme konkrétne príklady krajín, ktoré dosahujú najvyššie hodnoty v investíciách do týchto sektorov (Estónsko, Lotyšsko) a zároveň sa im úspešne darí dobiehať vyspelé krajiny EÚ.
 
čítaj viac