Bencont Group

RUSKO POČAS PANDÉMIE

Rusko je 11. najväčšou ekonomikou sveta podľa výšky celkového HDP. Táto krajina je tiež najväčším exportérom plynu  a druhým najväčším exportérom ropy na svete. Počas roka 2020 bolo Rusko, podobne ako väčšina krajín sveta, hospodársky silno zasiahnuté pandémiou COVID-19. Dopytové a ponukové šoky vo viacerých sektoroch hospodárstva spôsobili, že životná úroveň bežných Rusov sa v tomto období znížila. My sme sa teda konkrétne pozreli na hospodárske čísla Ruska za rok 2020 a na spôsob, akým si táto najväčšia krajina sveta z hľadiska rozlohy prešla pandémiou.   

 V tomto čísle:

  • Nemecký index DAX sa rozšíri o desať spoločností
  • V Británii majú veľký počet pracovných miest, no málo pracovníkov
  • Slováci držia na účtoch veľké obnosy financií
  • El Salvádor zaviedol ako národnú menu Bitcoin
  • Turecko takmer dosiahlo 20% infláciu

     

 

Čítaj viac: