+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / RUSKO POČAS PANDÉMIE

RUSKO POČAS PANDÉMIE

Rusko je 11. najväčšou ekonomikou sveta podľa výšky celkového HDP. Táto krajina je tiež najväčším exportérom plynu  a druhým najväčším exportérom ropy na svete. Počas roka 2020 bolo Rusko, podobne ako väčšina krajín sveta, hospodársky silno zasiahnuté pandémiou COVID-19. Dopytové a ponukové šoky vo viacerých sektoroch hospodárstva spôsobili, že životná úroveň bežných Rusov sa v tomto období znížila. My sme sa teda konkrétne pozreli na hospodárske čísla Ruska za rok 2020 a na spôsob, akým si táto najväčšia krajina sveta z hľadiska rozlohy prešla pandémiou.   

 V tomto čísle:

 

Čítaj viac: