Bencont Group

Prečo centrálne banky nezdvíhajú sadzby rovnako?

Nachádzame v období vysokej inflácie, na čo centrálne banky takmer celého sveta reagujú uťahovaním menovej politiky. Avšak geo-ekonomická situácia sa takmer v každej krajine líši, čo spôsobuje rozdiely jednak v zavadzaní jednotlivých politík, ale aj rozdiely v ich dopadoch. V nasledujúcej analýze sa pokúsime pozrieť bližšie na správanie dvoch centrálnych bánk a to ECB a FED.

V tomto čísle:

  • Ako sa vyvíja HDP Nemecka ?

  • Maloobchod v Kanade na vzostupe.

  • Import energií z Ruska do EÚ klesá.

  • Hlavná úroková sadzba na Islande už na 6%.

  • Svetová ekonomika podľa OECD spomalí.

  • Ceny ropy v poslednom mesiaci klesli už o 13%

  • Trh práce v USA spomaľuje, keď stúpajú žiadosti o dávky v nezamestnanosti.