+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / MODERNÁ MONETÁRNA TEÓRIA

MODERNÁ MONETÁRNA TEÓRIA

Ekonomické teórie sa v priebehu rokov stále vyvíjajú. Začalo to voľnou rukou trhu od Adama Smitha, pokračovalo štátnymi intervenciami od Johna Maynarda Keynesa a pokračuje to aj dnes vo forme Modernej monetárnej teórie (MMT). My sa v našej analýze bližšie pozrieme na fungovanie tejto čerstvo vzniknutej teórie a na jej možnú aplikáciu v praxi.

V tomto čísle:

Čítaj viac: