Bencont Group

KTORÉ KOVY OVPLYVŇUJÚ AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL?

Ceny na trhoch s komoditami dosahujú rekordné hodnoty. Ako sa bude vyvíjať cena na trhoch s kovmi, ktoré sú v spojitosti s automobilovým priemyslom a do akej miery sú tieto trhy ovplyvnené konfliktom na Ukrajine?

V tomto čísle:

  • Inflácia v SR dosiahla 9%
  • Spread na dlhopisoch rastie
  • Fed rozhodnutím neprekvapil
  • Spotrebiteľská dôvera v USA klesá
  • Množstvo peňazí v ekonomike Eurozóny
  • Predaj a ceny elektriny
  • Čaká nás stagflácia?
  • Trh s emisnými kvótami
  • Slovenský zahraničný obchod v deficite
  • Ako sa zmenila obchodná flotila za 5 rokov?