Bencont Group

Indikátory recesie

Neexistuje žiadny spoľahlivý spôsob, ako predpovedať recesiu. Avšak venovanie pozornosti dôležitým ukazovateľom môže poskytnúť pohľad na zdravie a smerovanie ekonomiky, čo hovorí o pravdepodobnosti recesie. Pokosíme sa teda na niektoré z nich pozrieť z bližšia.

V tomto čísle:

  • Ktoré triedy aktív sú v recesiách najvýkonnejšie?
  • Sú plasty neekologické?
  • Vývoj cien nehnuteľností v USA
  • Aká je nálada spotrebiteľov v Európe ?
  • Náklady na život volajú dôchodcov späť do práce
  • Vývoj úrokových sadzieb
  •  Vývoj  cien energetických komodít
  • USA v recesii ?

 

Čítaj viac: