Bencont Group

IMPOSSIBLE TRINITY

Hospodárska politika štátu sa delí hlavne na fiškálnu a monetárnu politiku. Fiškálna politika má rôzne podoby v závislosti od jednotlivých štátov. Idea vysokých zásahov štátu do ekonomiky (spravidla spojená so silnou fiškálnou politikou) prevláda hlavne v škandinávskych krajinách (krajiny Škandinávie označujeme za tzv. “Veľké štáty“, čiže pomer ich vládnych výdavkov ku HDP je vyšší). Na druhej strane krajina ako USA dlhodobo presadzuje myšlienky voľného trhu s malými zásahmi štátu do ekonomiky. Takéto rozdelenie krajín z hľadiska fiškálnej politiky poznáme všetci. Menej diskutovanou témou (nie však menej dôležitou) je rozdelenie krajín z hľadiska monetárnej politiky. V tomto článku by sme sa teda radi pozreli na odlišnosti v menovej politike medzi jednotlivými krajinami vo svete.

 V tomto čísle:

  • Automobilový sektor EÚ ožíva 
  • Plyn sa stal najväčším znečisťovateľom
  • Koľko odpadu vytvoríme, a kam putuje
  • Ťažko skúšaný bol cestovný ruch SR aj vo februári
  • Pandémia skomplikovala trhu práce EÚ plány

 

Čítaj viac:
  1. BWR 17.pdf IMPOSSIBLE TRINITY (3223 KB)