+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / IMPOSSIBLE TRINITY

IMPOSSIBLE TRINITY

Hospodárska politika štátu sa delí hlavne na fiškálnu a monetárnu politiku. Fiškálna politika má rôzne podoby v závislosti od jednotlivých štátov. Idea vysokých zásahov štátu do ekonomiky (spravidla spojená so silnou fiškálnou politikou) prevláda hlavne v škandinávskych krajinách (krajiny Škandinávie označujeme za tzv. “Veľké štáty“, čiže pomer ich vládnych výdavkov ku HDP je vyšší). Na druhej strane krajina ako USA dlhodobo presadzuje myšlienky voľného trhu s malými zásahmi štátu do ekonomiky. Takéto rozdelenie krajín z hľadiska fiškálnej politiky poznáme všetci. Menej diskutovanou témou (nie však menej dôležitou) je rozdelenie krajín z hľadiska monetárnej politiky. V tomto článku by sme sa teda radi pozreli na odlišnosti v menovej politike medzi jednotlivými krajinami vo svete.

 V tomto čísle:

 

Čítaj viac:
  1. BWR 17.pdf IMPOSSIBLE TRINITY (3223 KB)