+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Aký je skutočný stav americkej nezamestnanosti?

Aký je skutočný stav americkej nezamestnanosti?

Údaje o nezamestnanosti sú veľmi citlivo vnímané po celom svete. Obzvlášť veľká pozornosť je venovaná vývoju o situácií na trhu práce v USA. Každý mesiac je v USA zverejnená štatistika o vývoji nezamestnanosti v rámci niekoľkých rôznych prieskumov. Vplyvom odlišnej metodiky však dochádza k nejasnostiam o skutočnom počte nezamestnaných, ktoré môžu viesť k neočakávanému vývoju a tým pádom výrazne zakolísať povedomím širokej verejnosti.

 

V tomto čísle: