Bencont Group

Rínok Rača

Rínok Rača sa nachádza na území ohraničenom ulicami Plickova, Sadmelijská, Kubačova a Barónka, kde bol do roku 2000 umiestnený rozľahlý komplex Bratislavských vinárskych závodov.

Je obklopený nádernou prírodou Malých Karpát a bude obsahovať viac zelených plôch. V Rínku Rača vyrastie šesť obytných domov, tri polyfunkčné domy s ponukou bývania a s občianskou vybavenosťou. Súčasťou projektu budú tri rozsiahle podzemné parkovacie garáže.

V súčasnosti prebieha dokončenie I. etapy a pokračuje výstavba a predaj bytov z II. a III. etapy.