+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Superprognózy

Superprognózy

Existujú medze predpovedateľnosti? Čo potrebujeme, ak chceme testovať predpovedanie? Ako došlo k objaveniu superporgnostikov? Na všetky tie otázky a mnoho iných sa snaží odpovedať kniha Superprognózy: umenie a veda predpovedania budúcnosti (2015). Kniha je rozdelená do dvanástich kapitol, pričom v každej sa venuje inému problému, resp. otázke. Taktiež opisuje ako došlo k niektorým prognózam (zameriava sa hlavne na USA, resp. na bezpečnosť USA). Na vysvetlenie teoretických veličín sa snaží použiť príbehy a príklady zo života a taktiež vysvetľuje postup prognózovania cez príklady.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 11.pdf Superprognózy (2314 KB)