+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Pracovný trh v EÚ

Pracovný trh v EÚ

Ekonomiky krajín Európskej únie zaznamenávajú v poslednom období vysoké tempo rastu HDP, čo znamená znižovanie nezamestnanosti a rast minimálnej mzdy. Aj napriek stále vyššej miere nezamestnanosti v EÚ majú niektoré štáty problém s pracovnou silou. Avšak pracovné trhy v krajinách EÚ sa líšia vďaka mnohým faktorom, ktoré na ne vplývajú, ako napríklad produktivita práce, flexibilita pracovného trhu, či náklady práce. V nasledujúcich riadkoch si bližšie charakterizujeme a porovnáme pracovné trhy krajín EÚ, konkrétne vo Francúzsku, Nemecku a Slovensku.

V tomto čísle:

Čítaj viac: