+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Paul A. Samuelson

Paul A. Samuelson

V tohtoročných vydaniach pravidelného reportu sme sa rozhodli zaviesť prehľad najvýznamnejších osobností z prostredia ekonomickej vedy. Predmetné vydanie sme sa rozhodli venovať jednému z najdôležitejších ekonómov, ktorí formovali vývoj všeobecného ekonomického myslenia. Paul Anthony Samuelson sa preslávil vydaním najznámejšej ekonomickej učebnice Ekonómia, pričom pôsobil v rozličných oblastiach ekonomickej teórie. Bližšie sme sa pritom v práci pozreli na jeho prínosy a niektoré metódy sme sa pokúsili aplikovať do súčasnosti.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 4.pdf Paul A. Samuelson (2356 KB)