+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Osobná letecká doprava

Osobná letecká doprava

Letecká doprava je jedným z najdôležitejších odvetví svetovej ekonomiky. Dopyt po službách leteckej dopravy zvýšil vplyv leteckej dopravy v národnej a svetovej ekonomike, čím sa zvýšil rýchly pohyb cestujúcich, tovaru a služieb na domácom a svetovom trhu. To pomáha generovať vyššie príjmy pre ekonomiku prostredníctvom rýchleho vstupu a výstupu tokov a služieb. Táto téma je zameraná na analýzu leteckého priemyslu v súčasnosti, aktuálnu marketingovú stratégiu nízkonákladových spoločností, ako aj predpokladaný vývoj leteckej dopravy v budúcnosti.

V tomto čísle:

Čítaj viac: