+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Made in China 2025

Made in China 2025

Hospodárstvo Číny už niekoľko dekád rastie obdivuhodne vysokým tepom a Čína sa tak v rebríčku najväčších ekonomík sveta šplhá stále vyššie. Momentálne drží druhé miesto za Spojenými štátmi, no na rozdiel od USA je jej ekonomická sila daná kvantitatívnymi faktormi namiesto kvalitatívnych. Čína je v súčasnosti výrobnou dielnou sveta a väčšina jej hospodárskej aktivity je zameraná na prácu s nízkou pridanou hodnotou. V roku 2015 preto vznikol strategický plán s názvom „Made in China 2025“, ktorý ma túto skutočnosť zmeniť a čínsky priemysel pretransformovať na moderný sektor s vysokou pridanou hodnotou.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 12.pdf Made in China 2025 (2268 KB)