+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Ktoré metropoly sú pre bývanie najdostupnejšie ?

Ktoré metropoly sú pre bývanie najdostupnejšie ?

Pre súčasný stav svetovej ekonomiky je charakteristický nízky rast cenovej hladiny (v niektorých krajinách až pokles). V indexe spotrebiteľských cien však vystupuje jedna položka – bývanie. Ceny nehnuteľností a prenájmov vo väčšine ekonomík rastú ďaleko vyšším tempom ako ostatné položky spotrebného koša a Slovensko, najmä Bratislava, nie je výnimkou. Na nasledujúcich stranách sa pozrieme na dostupnosť bývania v rámci Slovenska, V4 a aj vybraných miest z celého sveta.

V tomto čísle: