+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Holandská choroba

Holandská choroba

Ropa a iné nerastné bohatstvo krajín sa považuje ako veľká výhoda pre dané štáty. Nie vždy je tomu tak. Pri objavení veľkého množstva nerastnej suroviny štáty očakávajú napredovanie a rozvoj, paradoxom je, že krajina môže aj utrpieť. O tomto jave hovorí práve holandská choroba, ktorú si rozoberieme v tejto téme. Spomenieme štáty, ktoré nálezy nerastných surovín dokázali využiť vo svoj prospech, vyhli sa holandskej chorobe (dutch disease) (napríklad Nórsko) a na druhej strane štáty, ktoré sa jej vyhnúť nedokázali.

V tomto čísle: 

Čítaj viac:
  1. BWR 30.pdf Holandská choroba (2029 KB)