+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Ekonomické cykly

Ekonomické cykly

Snaha o čo najväčšie zisky, uspokojovanie potrieb a tvorbu blahobytu ženú ekonomiku dopredu. Možno však tvrdiť, že tento postup nie je trvalo udržateľný, preto v trhovej ekonomike dochádza ku krízam, potom opäť k vzrastu a konjunktúre, až sa situácia opäť dostane do zostupu. Tieto striedajúce sa vlny preto môžeme definovať ako ekonomické cykly. Napokon, už v Biblii sa písalo, že po siedmych rokoch hojnosti príde sedem rokov hladu a na hojnosť sa zabudne.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 45.pdf Ekonomické cykly (2764 KB)