+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Deflácia - skutočná hrozba ?

Deflácia - skutočná hrozba ?

Deflácia je v spoločnosti zakorenená ako jav, ktorý zabraňuje udržateľnému ekonomickému rastu. Ekonómom takmer reflexívne nabehne jednoduché vysvetlenie, prečo defláciu považujeme za ekonomicky škodlivú – pokles cien vyvolá pokles agregátneho dopytu, čo simultánne tlačí dole príjmy, ceny, output....Avšak deflácia môže takisto prameniť zo zvýšenej ponuky – napríklad zo zvýšenia produktivity, zvýšenej konkurencie na trhu tovarov, alebo lacnejších a viac dostupnejších vstupov, ako napríklad pracovná sila či ropa. Ponukovo tlačená deflácia tlačí dole ceny, avšak príjmy aj celkový output sa zvyšujú.

V tomto čísle:

Čítaj viac: