+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Daňové raje

Daňové raje

Podľa defnície OECD sú daňové raje jurisdikciami či štátmi, ktoré majú slabo transparentný bankový sektor a nízke dane. Sú nimi zväčša krajiny, ktoré nie sú veľmi otvorené vzájomnej spolupráci s orgánmi iných krajín. Bankový sektor týchto krajín býva zväčša dobre strážený a extrémne sa dohliada na dodržiavanie bankového tajomstva. Krajiny tež poskytujú úplnú anonymitu vlastníkov.

V tomto čísle:

 

 

Čítaj viac:
  1. BWR 41.pdf Daňové raje (2015 KB)