Bencont Group

ZISKOVOSŤ SLOVENSKÝCH FIRIEM V ROKU 2022

V tomto čísle:

Ako hospodárili slovenské firmy v roku 2022 ? Kvôli vysokej inflácii a rastúcim úrokovým sadzbám sa viacerým sektorom darilo, ale väčšine firiem zisky klesali resp. začali vykazovať stratu. Čína kvôli deflácii znižuje úrokové sadzby na úveroch, čím chce obnoviť stagnujúcu spotrebu. Maďarské domácnosti nakupujú štátne dlhopisy po zavedení 13%-ného odvodu z úrokov na bankových vkladoch. Česká národná banka formálne opustila intervenčnú politiku. Plyn si prešiel volatilným týždňom, keď hrozil štrajk austrálskych exportérov LNG.