Bencont Group

ZHRNUTIE ROKA 2022

V tomto čísle:

Svetová ekonomika začala v roku 2022 spomaľovať, čo pozorujeme na väčšine makroekonomických ukazovateľoch. Európe sa pomerne darí v nahrádzaní ruských energií a zvládaní energetickej krízy. Avšak zatiaľ sme len na začiatku zimy a ceny elektriny a plynu sú ďaleko od priaznivých hodnôt. Rast sadzieb a negatívny ekonomický výhľad spôsobili v tomto roku zvýšenú volatilitu na kapitálových trhoch. Realitný trh po začatí cyklu zvyšovania sadzieb spomaľuje. Najviac spomínanými témami v geopolitike bol rusko-ukrajinský konflikt a napätie medzi Čínou a Taiwanom.

Čítaj viac:
  1. BWR 50.pdf ZHRNUTIE ROKA 2022 (3208 KB)