Bencont Group

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2021

Podľa zverejnenia výsledkov na štatistickom úrade na Slovensku žije 5 449 270 obyvateľov čo je nárast  o 49 937 obyvateľov oproti roku 2011.

V tomto čísle:

  • Kto sú dividendoví králi a aristokrati
  • Američania sťahujú clo na japonskú oceľ
  • Ktoré spoločnosti spĺňajú svoje ekologické ciele?
  • Ako sa vyvíja zamestnanosť v USA?
  • Za pohonné hmoty si  možno priplatíme
  • USA rastie deficit zo zahraničného obchodu
  • Ceny komodít stále na vzostupe
  • Ťažiari BTC opäť v ohrození