Bencont Group

VÝDAVKY NA OBRANU

V tomto čísle:

Ako sa vyvíjajú výdavky štátov na obranu naprieč kontinentmi. Vojnové konflikty okrem Ukrajiny sledujeme aj v Afrike či Oceánii. ECB znížila hlavnú úrokovú sadzbu v predstihu pred FED-om. Nezamestnanosť v Nemecku ostala rovnaká. Turecko naďalej pretrváva v menovej kríze, pričom líra pokračuje v oslabovaní a inflácia opäť zrýchľuje. V USA pribudlo výrazne viac pracovných miest ako očakával trh.

 

Čítaj viac:
  1. BWR 23.pdf VÝDAVKY NA OBRANU (2277 KB)