Bencont Group

Vplyv technologických inovácií na ekonomiku krajiny

Či už ide o inovácie v konkrétnom podniku, alebo o trendy v celej krajine, v oboch prípadoch ide o hľadanie posunu s prejavom v ekonomickej činnosti. V jadre inovácií je práve technologický pokrok jedným z najdôležitejších atribútov, ktorý posúva hranice a limity ktorejkoľvek ekonomiky. Technologické zručnosti tak zastávajú jednu z oblastí v ktorej dopyt neúmerne prevyšuje ponuku.

V tomto čísle:

  • Inflácia v Rusku spomaľuje
  • ČNB zdvihla hlavnú úrokovú sadzbu pri boji s infláciou
  • Priemysel Eurozóny sa trápi
  • Zahraničný obchod Nemecka je v útlme
  • Slovenský priemysel preberá nemecký trend poklesu
  • Deficit rozpočtu verejnej správy SR sa môže prehĺbiť