+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Vplyv technologických inovácií na ekonomiku krajiny

Vplyv technologických inovácií na ekonomiku krajiny

Či už ide o inovácie v konkrétnom podniku, alebo o trendy v celej krajine, v oboch prípadoch ide o hľadanie posunu s prejavom v ekonomickej činnosti. V jadre inovácií je práve technologický pokrok jedným z najdôležitejších atribútov, ktorý posúva hranice a limity ktorejkoľvek ekonomiky. Technologické zručnosti tak zastávajú jednu z oblastí v ktorej dopyt neúmerne prevyšuje ponuku.

V tomto čísle: