Bencont Group

VPLYV SANKCIÍ NA RUSKO

Ruská federácia pod vplyvom sankcií príde o veľkú časť svojich príjmov. Obmedzenie exportu komodít a odchod viacerých nadnárodných spoločností zhorší financovanie prebiehajúceho konfliktu a zároveň aj fungovanie celého národného hospodárstva.

V tomto čísle:

 • EÚ dosiahla dohodu o šetrení plynom

 • Ekonomická nálada v SR klesá

 • Bojkot hypoték v Číne

 • Objemy  nových úverov na  bývanie na Slovensku

 • Tlaky na talianskom dlhopisovom trhu

 • Americký trh práce spomaľuje

 • Bilancia nemeckého obchodu 

 • V EÚ klesá nezamestnanosť, no aj maloobchod

 • Turecká inflácia stále stúpa

   

 

Čítaj viac: