Bencont Group

Veľký pokles cien bytov sa nedostaví

Slovenská ekonomika v súvislosti so situáciou ohľadom vírusu COVID-19 stojí pred mnohými výzvami no skutočnosť, ako dlho bude hospodárska recesia trvať závisí predovšetkým od našich zahraničných obchodných partnerov. Realitný trh bude do veľkej miery ovplyvnený všeobecnou ekonomickou situáciou ale vzhľadom na stav tohto trhu z pred vypuknutia vírusu je nereálne očakávať masívne prepady cien nehnuteľností. To platí najmä pre trh novostavieb v Bratislave, ktorý ku koncu marca 2020 zaznamenal rekordne nízku ponuku a ďalší nárast cien. 

V tomto čísle:

  • Realitný trh v Čechách v očakávaní zmien
  • Prečo bola cena ropy záporná?
  • Pesimizmus na britskom trhu
  • Spotrebiteľská dôvera v Eurozóne klesá
  • Nemecký ZEW report poukazuje na prudké zhoršenie
  • Ako zvláda krízu čokoládový priemysel?