Bencont Group

Stratégia Európa 2020

Všetko to začalo v marci roku 2000 kedy sa predstavitelia štátov a členských vlád dohodli na Lisabonskej stratégií. Tou bolo do roku 2010 urobiť z EÚ najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou.

V tomto čísle:

  • Vláda schválila zastropovanie dôchodkov
  • Náklady práce v EÚ narastajú
  • Svetové ekonomické veľmoci znižujú predikcie hosp. rastu
  • Čína otvára svoju ekonomiku, plánuje obnoviť hodvábnu cestu
  • Výnosová krivka amerických dlhopisov prechádza do inverzie
  • Ekonomický sentiment SR stále nepriaznivý
  • Priemyselná produkcia SR ďalej rastie

 

Čítaj viac: