+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Stratégia Európa 2020

Stratégia Európa 2020

Všetko to začalo v marci roku 2000 kedy sa predstavitelia štátov a členských vlád dohodli na Lisabonskej stratégií. Tou bolo do roku 2010 urobiť z EÚ najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou.

V tomto čísle:

 

Čítaj viac: