+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Stav úverovania na Slovensku

Stav úverovania na Slovensku

Slovenská ekonomika vykazuje vzhľadom na priemer EU nadpriemerné výsledky. HDP rastie, nezamestnanosť klesá, čomu zodpovedá aj spotreba domácností a investície firiem. Výrazný stimul priniesli aj úvery, ktoré v poslednom období zaznamenali výrazný nárast. Na základe toho sa čoraz častejšie hovorí o nadmernej zadlženosti súkromného sektora v našej ekonomike, ktorá môže v budúcnosti spôsobiť problémy. V tejto analýze sa pozrieme na stav úverov na Slovensku a ich štruktúru.

V tomto čísle:

 

Čítaj viac: