Bencont Group

Sloboda voľby

Milton Friedman je držiteľom Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1976 za jeho prácu v oblasti monetárnej politiky. Milton počas celej jeho kariéry zastáva názory neviditeľnej ruky trhu ako najrozumnejšieho a najefektívnejšieho riadenia ekonomík sveta. Spolu s Keynesom je pokladaný za najvplyvnejšieho ekonóma 20. storočia. Zaujímavosťou je, že s Keynesom si počas celého života preposlali iba 2 listy. Je to pochopiteľné, keďže obaja razili iné teórie ekonomického zmýšľania. Pôsobil na Chicagskej univerzite ale bol aj ekonomickým poradcom viacerých hláv štátov (Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Pinochet – kontroverzne). V knihe Sloboda voľby z roku 1980 sa autori zaoberajú neefektivitou fungovania viacerých štátnych inštitúcii a ponúkajú aj možné riešenia problémov. Milton taktiež využíva empirické výsledky ale aj jeho vlastné skúsenosti keďže pôsobil vo viacerých krajinách. V ďalších kapitolách sa bližšie pozrieme na čo poukazoval známy ekonóm v knihe už v roku 1980.

 

V tomto čísle:

  • Bežný účet USA s deficitom 3,5 % HDP
  • Japonsko na pokraji deflácie
  • Britský maloobchod rástol o 2,76 %
  • Koľko zaplatí Spojené kráľovstvo za Brexit?
  • Španielska ekonomika sa v druhom kvartáli prepadla o 21,5 %
  • Česi podporujú svoje hotely
  • Domáci turisti na Slovensku kompenzovali výpadok zahraničných