Bencont Group

SEKUNDÁRNA PONUKA A PRENÁJOM V BRATISLAVE 2024 | 1. KVARTÁL

V tomto čísle:

Cena starších bytov v Bratislave sa v 1. kvartáli 2024 odrazila potom, čo ceny v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli o 1,4 %. Čo môžeme očakávať na európskom trhu s plynom v najbližších obdobiach?  HDP v USA sa spomalilo z predchádzajúceho 3,4% rastu na 1,6%. Zvýšenie sadzieb je nepravdepodobné, pričom poklesu naďalej bráni silný pracovný trh. V Eurozóne je situácia rizikovejšia, nakoľko aktuálny ekonomický rast dosiahol úrovne 0,3%. Napriek tomu išlo o vyšší rast ako očakával trh. Inflácia v štátoch menovej únie ešte nie je úplne pod kontrolou, čo taktiež bráni poklesu úrokových sadzieb.