Bencont Group

Remitencie a migrácia

Remitencie predstavujú časť zárobkov migrantov pracujúcich v zahraničí, ktoré zasielajú domov vo forme hotovosti alebo tovaru na podporu svojich rodín alebo komunít.

V tomto čísle:

  • Sentiment spotrebiteľov USA
  • Predikcia NBS
  • Remitencie a migrácia
  • ECB zatiaľ nesprísňuje
  • Štát si požičiava drahšie ako občania
  • Rozpočet skončil nad očakávania
Čítaj viac: