Bencont Group

RATING DLHOPISOV USA

V tomto čísle:

Po S&P znížila rating amerických štátnych dlhopisov aj agentúra Fitch. Inflácia v Eurozóne mierne spomalila, na Slovensku je najvyššia v rámci skupiny. Kontrolný úrad pre bankovníctvo v rámci EÚ v spolupráci s ECB vykonal stress test systémovo významných bánk. Čínsky priemysel naďalej stagnuje. Zabezpečí hlavný fundament pri bitcoine návrat do rastového cyklu?  Ekonomika Eurozóny spomaľuje svoj rast. Ako sa vyvíjali novo poskytnuté úvery domácnostiam za posledné mesiace.

Čítaj viac: