Bencont Group

PROJEKT STARLINK

Technický pokrok a prechod majority populácie do digitálneho sveta a sveta internetu prináša mnohým spoločnostiam potenciálny zdroj ich inovácii. Na hľadanie spôsobu akým bude internet s vysokou rýchlosťou a efektivitou prenášať informácie po celom svete sa zameralo aj SpaceX, a tak prinieslo ideu Starlink.

V tomto čísle:

  • Ako sa zatiaľ darí zamestnanosti a hospodárstvu v EÚ v roku 2021
  • Je inflácia v USA naozaj dočasná?
  • Ako sa vyvíja zahraničný obchod v Číne?
  • Koľko svet dlží Číne?
Čítaj viac:
  1. BWR 23.pdf PROJEKT STARLINK (2575 KB)