+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / PROJEKT STARLINK

PROJEKT STARLINK

Technický pokrok a prechod majority populácie do digitálneho sveta a sveta internetu prináša mnohým spoločnostiam potenciálny zdroj ich inovácii. Na hľadanie spôsobu akým bude internet s vysokou rýchlosťou a efektivitou prenášať informácie po celom svete sa zameralo aj SpaceX, a tak prinieslo ideu Starlink.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 23.pdf PROJEKT STARLINK (2575 KB)