Bencont Group

PO STOPÁCH SLOVENSKEJ INFLÁCIE

1. októbra 2021 zverejnil Eurostat predbežné dáta o septembrovej inflácii, kde Slovensko zaznamenalo vôbec 3. najvyšší medziročný rast cien z krajín EÚ (5,1%). Ide tak o najvyššiu úroveň inflácie od roka 2008. Za hlavné vysvetlenie tohto nárastu sa všeobecne prezentuje rast cien energii, ktorý koreluje s vývojom ceny ropy. My sa však v našej analýze bližšie pozrieme na jednotlivé zložky spotrebného koša, ako aj na možné dôsledky tohto nárastu pre slovenské hospodárstvo. V závere sa pokúsime načrtnúť možný vývoj inflácie v najbližších rokoch.

V tomto čísle:

  • Októbrové štatistiky z emisie dlhopisov
  • Aktuálny český stav na trhu s úvermi
  • Problémy s plynom naďalej pokračujú
  • Ako Kuba po 50 rokoch uvoľňuje podnikateľské prostredie
  • Augustové výkony maloobchodníkov prekonali medziročné porovnania
Čítaj viac: