Bencont Group

OČAKÁVANIA RECESIE

V tomto čísle: 

S ukončovaním cyklu zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami sa viacej začína objavovať otázka recesie. Argentínu trápi vysoká inflácia, v októbri presiahla medziročne 140%. Inflácia aj ceny výrobcov v Spojených štátov medziročne spomalili svoj rast, rovnako však aj maloobchod. Ku koncu septembra predstavovali nové úvery na Slovensku objem cez 97,5 miliardy dolárov.

 

Čítaj viac: