Bencont Group

Nobelova cena za ekonómiu—2018

Cenu Švédskej národnej banky za rozvoj ekonomických vied na pamiatku Alfreda Nobela, bežne pomenovanú ako Nobelova cenu za ekonómiu za rok 2018 získali William D. Nordhaus a Paul M. Romer. Cenu získali za výskum v oblast ekonómie, technológiách a inováciách v nadväznost na klimatcké zmeny. Svojou celoživotnou prácou sa snažili vytvoriť metódy na skúmanie udržateľného ekonomického rastu. 

V tomto čísle:

 

  • Mzdy v USA rastú stále rýchlejším tempom ako inflácia v hospodárstve
  • Zamestnanosť v USA taktež pokračuje v raste a medziročne sa zvýšila o 1,7 %
  • USA uvalila ďalšie sankcie na Irán
  • Od januára 2019 poraste minimálna mzda na Slovensku na úroveň 520 eur (čistá mzda sa tak navýši o
  • 25 eur a mzdové náklady zamestnávateľom o 54 eur)

 

Čítaj viac: