Bencont Group

Negatívne vyhliadky v Juhoafrickej republike

Juhoafrická republika (JAR) sa po mnohých stránkach považuje za vyspelú krajinu s rozvinutou a diverzifikovanou ekonomickou štruktúrou a kvalitne vybudovanou infraštruktúrou. Napriek tomu, že Nigéria predbehla JAR vo veľkosti ekonomiky, krajina je naďalej lídrom v oblasti ťažby nerastných surovín.

 

V tomto čísle:

  • Pokles dlhopisových výnosov vo svete
  • FED pokračuje v kvantitatívnom uvoľňovaní
  • Vývoj HDP EÚ v 1Q 2020
  • Taliansky priemysel zaznamenal ďalší zlý mesiac
  • Prepad exportnej aktivity SR