Bencont Group

Nedostatok malých bytov sa prejavuje aj na sekundárnom trhu

Na sekundárnom trhu v Bratislave došlo k zmenám v štruktúre ponúkaných bytov. Do ponuky prichádzajú novostavby z druhej ruky no chýbajú v nej menšie byty. Vplyv rastúceho podielu väčších a pomalšie sa predávajúcich bytov, ktorých jednotková cena na m2 je zvyčajne nižšia ako pri malých bytoch spôsobil mierne spomalenie rastu priemernej jednotkovej ceny.

V tomto čísle:

  • Americká ekonomika sa medzikvartálne prepadla
  • Domáca spotreba v USA výrazne klesla
  • PMI v Eurozóne dosahuje historické minimá
  • Rusko znížilo hlavnú úrokovú sadzbu
  • Nezamestnanosť v Španielsku začala stúpať
  • Zadlženosť Slovákov môže byť problém
  • Ako je na tom textilný priemysel?