Bencont Group

Môže byť dlh USA problém?

V pomere k HDP dosiahol štátny dlh rekordné hodnoty až 127% HDP. Môže to byť pre ekonomiku USA problém?

V tomto čísle:

  •  Bude sa ruský plyn dodávať iba v rubľoch?
  •  Ako k inflácii v EA prispieva silný dolár
  •  Prehlbovanie zahraničného obchodu v EA
  •  Prepady čínskych akcií na trhoch
  •  Efekt inflácie na rast miezd na Slovensku
  •  Komoditný šok s oceľou

 

Čítaj viac: