Bencont Group

MODERNÁ TEÓRIA PORTFÓLIA

V tomto čísle: 

Prístup Harry Markowitza  v teórii portfólia vedie k  využitiu očakávaného výnosu a rizika investičných aktív pre hľadanie optimálnych portfólií len zmenou váh v portfóliu. Sektor stavebníctva v Európe je v stagnácii, hlbším prepadom zabraňuje rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry. Online platformy pre ubytovanie podporujú turizmus v Európe. Populárne sú krátkodobé pobyty na 1-3 noci. Maďarsko úrokovú sadzbu znižuje. V Turecku ostáva sadzba nezmenená, kvôli pretrvávajúcej vysokej inflácii.

 

Čítaj viac: