+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Migrácia v Českej republike

Migrácia v Českej republike

Migrácia obyvateľstva patrí medzi procesy, ktoré vyvolávajú zmeny v počte obyvateľov jednotlivých štátov, krajov, obcí, miest, teda
v štruktúre obyvateľstva a v rozmiestnení obyvateľstva na určitom území. Analýza popisuje stav, vývoj a predikciu migrácie v Českej republike a zameriava sa na analýzu rôznych dôsledkov na ekonomiku štátu. Postupne sa rozoberie teoretická rovina a taktež aspekty, ktoré vplývali na migráciu. Migráciu môžeme chápať ako demografckú udalosť a tak je analýza spracovaná z pohľadu demografe a štatstky.

V tomto čísle:

Čítaj viac: