Bencont Group

Kurzarbeit ako nástroj pomoci pre zamestnávateľov aj zamestnancov

V reakcii na koronavírus vlády jednotlivých štátov prijali rôzne opatrenia, čím zastavili hospodársku činnosť v určitých odvetviach a iné výrazne narušili. Výsledné straty pracovných miest a bankroty môžu spôsobiť ekonomické napätie pre milióny obyvateľov v Európe a na celom svete. Napriek veľkej snahe tých najlepších ekonómov stále neexistuje univerzálny recept s vysokou účinnosťou bez nežiadúcich účinkov, ktorý by sa dal všeobecne aplikovať kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé krajiny sa preto k vzniknutým problémom stavajú individuálne.

 

V tomto čísle:

  • Japonská ekonomika sa dostala do recesie
  • Nezamestnanosť v Rusku sa zvýšila
  • Problém nemeckého priemyslu a podpora spotreby zo strany štátu
  • Dopytový šok ma vplyv na vývoj cien v Eurozóne ale aj celej EÚ
  • Pandémia urýchlila pád Talianska do recesie
  • Priemerná mzda v SR dosiahla v 1Q hodnotu 1086 eur