Bencont Group

KRITICKÝ POHĽAD NA €

Projekt spoločnej Európskej meny vznikol za politickým a nie ekonomickým cieľom. Jeho zakladatelia mysleli pravé na jednotnosť a dôveru v spoločnú úniu. Spoločná mena, ktorou by platil každý občan EÚ, by im pripomínala, že nie sú občanmi len svojho štátu ale taktiež aj občanmi Európskej Únie. Dôraz sa kládol aj na podnikateľov, najmä teda exportérov, ktorým by znížili náklady na konvertovanie Eura a ďalšie výhody v podobe jednotnej meny (najmä by sa znížilo riziko vysokej volatility meny). Treba sa ale zamyslieť, že či takýto najmä hodnotový cieľ prevyšuje náklady aké sú s nim spojené, ktoré popíšeme v nasledujúcich častiach.

 V tomto čísle:

  • Februárový vývoj slovenských miezd
  • Navyšujúce sa úspory domácností EÚ
  • Slovensko emitovalo štátne dlhopisy v objeme 1,5 mld. eur
  • Paradox akcií spoločnosti Alibaba

 

Čítaj viac: