Bencont Group

Kam smeruje maďarská ekonomika ?

Maďarská ekonomika je podobne ako Slovensko jednou z najviac otvorených ekonomík na svete. Štruktúrou je taktiež, podobne ako Slovensko, do určitej miery závislé od automobilového priemyslu a od zahraničia. Aktuálny ekonomický vývoj Maďarska je veľmi negatívny, čo je možné sledovať najmä pri fiškálnej a monetárnej politike štátu. Napriek určitým podobnostiam so slovenskou ekonomikou je Maďarsko veľmi odlišné najmä svojou politickou garnitúrou, ktorá prispieva k nepriaznivému ekonomickému vývoju. 

V tomto čísle:

 

  • FED pokračuje vo zvyšovaní sadzieb
  • Aktuálna situácia s plynom v EÚ
  • Čínsky PMI zaznamenal pokles
  • Inflácia v Taliansku na 38 ročnom maxime
  • Inverzia amerických štátnych dlhopisov
  • Výsledky spojených volieb 2022

 

Čítaj viac: