+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Japonsko

Japonsko

Iným pomenovaním aj Krajina vychádzajúceho slnka je štát ležiaci na vý chodnej strane ázijského kontinentu skladajúci sa z viac ako dve tisíc ostrovov. Japonsko je veľmi špecifickým štátom, ktorý prešiel mnohými fázami vývoja. Moderné dejiny krajiny boli  determinované rôznymi fázami akými sú napríklad obdobia svetových vojen, kedy najmä po druhej svetovej vojne bolo Japonsko nazývané akýmsi hospodárskym tigrom (alebo takzvaným japonským ekonomickým zázrakom), čo znamená, že zažívalo vý-
znamne prudký ekonomický rast. V súčasnosti sa Japonsko považuje za jeden z najviac rozvinutých štátov sveta či už po priemyselnej stránke alebo podľa výšky nominálneho domáceho produktu.

V tomto čísle:

 

 

Čítaj viac:
  1. BWR - 40.pdf Japonsko (3228 KB)