+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Jadrová energia a CO2

Jadrová energia a CO2

Vzhľadom na aktuálny stav zásob fosílnych palív, akými sú napríklad zemný plyn, ropa a uhlie sa svet stále viac obracia k možnostiam využívania obnoviteľných zdrojov energie. Jedným z dôvodov je aj ekologická stopa v podobe CO2. Akú rolu však zohráva jadrová energia ako súčasť energetického mixu?

V tomto čísle:

 

Čítaj viac: