Bencont Group

EKONOMICKÝ POTENCIÁL UKRAJINY

Ekonomické dejiny krajín sovietskeho bloku sú históriou nevyužitých príležitostí. Územia s obrovským prírodným bohatstvom neboli obhospodarované rovnako efektívne, ako to dokázali krajiny s kapitalistickým systémom. Po získaní nezávislosti v roku 1991 bol ekonomický rozvoj Ukrajiny brzdený korupciou, únikom kapitálu a nedostatkom reforiem.

V tomto čísle:

  • Aký potenciál má ukrajinská ekonomika ?
  • Tureckí centrálni bankári znižujú úrokovú sadzbu
  • Ekonomický a menový vývoj Slovenska je negatívny
  • V predčasných parlamentných voľbách v Taliansku vyhrala krajná pravica
  • Prepočty HDP v USA naďalej potvrdzujú technickú recesiu
Čítaj viac: