Bencont Group

Dostupnosť bývania v EÚ

Bývanie je jednou zo základných životných potrieb, ale zároveň jednou z položiek, ktoré najviac zasahujú rozpočet obyvateľov. Preferencie v oblasti bývania v rámci jednotlivých krajín sa líšia v závislosti od jeho dostupnosti, životnej úrovni obyvateľov ako aj historického pozadia. V analýze sa pozrieme aký je stav a zmeny v oblasti bývania naprieč krajinami Európskej Únie.

V tomto čísle:

  • Odlišnosti a dostupnosť bývania naprieč krajinami EÚ
  • Priemyselná produkcia v USA klesla
  • Rast Čínskej ekonomiky spomalil na 6%
  • Dlhodobo nízke úrokové sadzby nie vždy pomáhajú ekonomike
  • Cena zlata na trhoch rastie
  • Nezamestnanosť na Slovensku na úrovni 5,04 %
Čítaj viac: