+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Dostupnosť bývania v EÚ

Dostupnosť bývania v EÚ

Bývanie je jednou zo základných životných potrieb, ale zároveň jednou z položiek, ktoré najviac zasahujú rozpočet obyvateľov. Preferencie v oblasti bývania v rámci jednotlivých krajín sa líšia v závislosti od jeho dostupnosti, životnej úrovni obyvateľov ako aj historického pozadia. V analýze sa pozrieme aký je stav a zmeny v oblasti bývania naprieč krajinami Európskej Únie.

V tomto čísle:

Čítaj viac: