Bencont Group

DOPYTOVO-PONUKOVÉ ŠOKY PRI POTRAVINOVÝCH KOMODITÁCH

V tomto čísle:

Dopytové a ponukové šoky často ovplyvňujú vývoj potravinárskych komodít. Aktuálne sledujeme rastúce ceny cukru z dôvodu nedostatočnej svetovej produkcie. V roku 2022 sme sledovali výrazný pohyb cien najmä pri palmovom a slnečnicovom oleji. Trh s vajíčkami a hydinovým mäsom je ťažko postihnutý rozširovaním vtáčej chrípky, čím sa vytvárajú tlaky na chovateľov a následne na ceny živočíšnych produktov. Bravčové mäso trápi africký mor ošípaných najmä v ázijských krajinách. Výpadky v produkcii spôsobujú nestabilnú ponuku a počas implementácie výrobného plánu kolíše dopyt. Inflačný vývoj v dôležitých ekonomikách má klesavý trend. Bank of England už dvanásty krát po sebe zdvihla úrokovú sadzbu.